Labor socio-cultural

Activismo cultural, compromiso social, asociacionismo.

(Gl) Levo dende o ano 1991 vencellado ao mundo do asociacionismo. Nestes máis de trinta anos de voluntariado, activismo e dinamización socio-cultural e patrimonial fun fundador de diferentes asociacións, colaborei con innumerables entidades culturais, veciñais, sociais, medioambientais e de ensino e formei parte de diversos colectivos culturais e de defensa do patrimonio.

(Es) Llevo desde el año 1991 vinculado al mundo del asociacionismo. En estos más de treinta años de voluntariado, activismo y dinamización socio-cultural y patrimonial fui fundador de diferentes asociaciones, colaboré con innumerables entidades culturales, vecinales, sociales, medioambientales y de enseñanza, y formé parte de diversos colectivos culturales y de defensa del patrimonio.

(Gl) Ademais deste labor de voluntariado socio-cultural, no eido profesional son director de campos de voluntariado, director de actividades de tempo libre e monitor de lecer e tempo libre.

(Es) Además de este labor de voluntariado sociocultural, en el plano profesional soy director de campos de voluntariado, director de actividades de ocio y tiempo libre y monitor de ocio y tiempo libre.


Entidades + cargos:

 • Membro do Observatorio Internacional de Cátedra UNESCO da Universitat de València. Comité de Europa. Dende o ano 2021.
 • Membro fundador e Presidente da Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA). Dende o ano 2011.
 • Vicepresidente da Asociación Galega de Antropoloxía Social e Cultural (AGANTRO). Dende o ano 2018.
 • Membro e responsable de patrimonio da Xunta Reitora da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Salcedo (Pontevedra). Dende o ano 2012.
 • Membro fundador del colectivo SOS Arte Rupestre Galega.
 • Fun membro do Consello Asesor do Patrimonio Cultural do Concello de Pontevedra (Anos 2014-2016).
 • Socio fundador de la Asociación Cultural Os Chichisos, para o estudo e divulgación do patrimonio musical galego.
 • Fun socio fundador del Grupo de Estudos Etnográficos Serpe BIchoca (Anos 2006-2008).
 • Fun membro fundador e vicepresidente da asociación cultural e xuvenil Tanza Junventud, especializada na organización e realización de intercambios xuvenís internacionales en Europa (Ano 1991-1995).
 • Fun membro do Consello da Xuventude do Concello de Pontevedra (Anos 1992-1993)
 • Miembro del Observatorio Internacional de Cátedra UNESCO de la Universitat de València. Comité de Europa. Desde el año 2021.
 • Miembro fundador y Presidente da Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA). Desde el año 2011.
 • Vicepresidente de la Asociación Galega de Antropoloxía Social e Cultural (AGANTRO). Desde el año 2018.
 • Miembro y responsable de patrimonio de la Junta Rectora de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Salcedo (Pontevedra). Desde el año 2012.
 • Miembro fundador del colectivo SOS Arte Rupestre Galega.
 • Fui miembro del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural del ayuntamiento de Pontevedra (Años 2014-2016).
 • Socio fundador de la Asociación Cultural Os Chichisos, para el estudio y divulgación del patrimonio musical gallego.
 • Fui socio fundador del Grupo de Estudos Etnográficos Serpe BIchoca (Años 2006-2008)
 • Fui miembro fundador y vicepresidente de la asociación cultural y juvenil Tanza Junventud, especializada en la organización y realización de intercambios juveniles internacionales en Europa (1991-1996).
 • Fui miembro del Consejo de la Juventud del Ayuntamiento de Pontevedra (Años 1992-1993)