Premios

Premio de investigación Xermade na Historia

(Gl) Gañador da VI edición do Premio de Investigación Xermade na Historia (2019) polo traballo  A ABOREADA DAS MÁZCARAS. Estudo histórico e antropolóxico dos Entroidos tradicionais de Xermade..

(Es) Ganador de la VI edición del Premio de Investigación Xermade na Historia (2019) por el trabajo  A ABOREADA DAS MÁZCARAS. Estudo histórico e antropolóxico dos Entroidos tradicionais de Xermade.


Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo

(Gl) Gañador da XVIII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2017) polo traballo Vade Retro. Ritualística protectora, obxectos curativos e uso de amuletos na cultura popular galega.

(Es) Ganador de la XVIII edición del Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2017) por el trabajo Vade Retro. Ritualística protectora, obxectos curativos e uso de amuletos na cultura popular galega.


Premio de Ensaio Ramón Piñeiro

(Gl) Gañador da XVI edición do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio (2016) polo traballo Mariña, de deusa a santa. A advocación de santa Mariña na cristianización da Gallaecia.

(Es) Ganador de la XVI edición del Premio Ramón Piñeiro de Ensayo (2016) por el trabajo Mariña, de deusa a santa. A advocación de santa Mariña na cristianización da Gallaecia.


Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais

(Gl) Gañador da XX edición do Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais (2015) polo traballo Análise estrutural e simbólica do mito da moura galega.

(Es) Ganador de la XX edición del Premio Vicente Risco de Ciencias Sociales (2015) por el trabajo Análise estrutural e simbólica do mito da moura galega.


Premio de Investigación Luis Cuadrado

(Gl) Gañador da III edición do Premio de investigación Luís Cuadrado (2010) polo traballo A Nosa Señora da Lanzada. Estudio antropológico de un santuario marítimo.

(Es) Ganador de la III edición del Premio de investigación Luís Cuadrado (2010) por el trabajo A Nosa Señora da Lanzada. Estudio antropológico de un santuario marítimo.


Premio Lingua de Ouro

(Gl) Gañador do Premio Lingua de Ouro 2017 en recoñecemento polo seu labor a prol da investigación e da divulgación da cultura galega. Promovido por Queremos Galego Marín.

(Es) Ganador del Premio Lingua de Ouro 2017 (Lengua de Oro) en reconocimiento por su labor en beneficio de la investigación y la divulgación de la cultura gallega. Promovido por Queremos Galego Marín.