Área profesional

(Gl) Traballo como antropólogo profesional na empresa AB ORIGINE. Antropoloxía, Produción e Xestión Cultural SLL, da que son socio e xerente. Realizo traballos nos siguientes ámbitos: investigación antropolóxica (etnografía), antropoloxía de empresa, antropoloxía visual, inventariado de bens etnográficos e patrimonio inmaterial, proxectos de posta en valor do patrimonio cultural, interpretación patrimonial, formación e didáctica en temas históricos, antropolóxicos e patrimoniales, producción de contidos culturais, desenvolvemento de proxectos de turismo cultural e patrimonial, deseño e dirección de campos de voluntariado e campamentos, coordinación e guía en viaxes culturais e de coñecemento.

Ademais son profesor-titor na Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), onde inmparte as materias de Antropoloxía Social e Cultural, Antropoloxía das Relixións, Antropoloxía Económica I, Psicoloxía Social e Introducción a la Ciencia Política I.

(Es) Trabajo como antropólogo profesional en la empresa AB ORIGINE. Antropoloxía, Produción e Xestión Cultural SLL, de la que soy socio y gerente. Realizo trabajos en los siguientes ámbitos: investigación antropológica (etnografía), antropología de empresa, antropología visual, inventariado de bienes etnográficos y patrimonio inmaterial, proyectos de puesta en valor del patrimonio cultural, interpretación patrimonial, formación y didáctica en temas históricos, antropológicos y patrimoniales, producción de contenidos culturales, desarrollo de proyectos de turismo cultural y patrimonial, diseño y dirección de campos de voluntariado y campamentos, coordinación y guía en viajes culturales y de conocimiento.

Además soy profesor-tutor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde imparto las materias de Antropología Social y Cultural, Antropología de las Religiones, Antropología Económica I, Psicología Social e Introducción a la Ciencia Política I .

CONTACTO:
rafael.quintia@aborigine.es

REDES: