Audiovisual

A Parroquia do Alén

FICHA ARTÍSTICA/TÉCNICA:
TÍTULO: A Parroquia do Alén
TIPO: Documental
XÉNERO: Antropoloxía
DIRECCIÓN E GUIÓN: Rafael Quintía
REALIZACIÓN E EDICIÓN: Yosune Duo
PRODUCIÓN: Valentín G. Bóveda
COLABORAN: Consellería de Cultura, Xunta de Galicia
ANO: 2021
DURACIÓN: 110 minutos prox.
ORIXE: Galiza
IDIOMA V. O.: Galego

SINOPSE: (Gl) “A Parroquia do Alén” é un documental onde nos achegamos, cunha mirada etnográfica, aos diferentes aspectos que configuran a cultura da morte en Galicia. Unha película onde se fai un percorrido polas diferentes crenzas, tradicións e ritos que configuran a nosa particular forma de relacionarnos coa morte e cos defuntos. Un rigoroso percorrido antropolóxico por un dos aspectos máis salientables e identitarios da cultura e da sociedade tradicional galega: o seu particular xeito de relacionarse coa morte, de integrala na súa vida e a relación de axuda mutua que se establece entre a parroquia dos vivos e a parroquia dos defuntos. A película foi realizada ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21-22, da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

SINOPSIS: (Es) “A Parroquia do Alén” es un documental donde abordamos, con una mirada etnográfica, los diferentes aspectos que configuran la cultura de la muerte en Galicia. Una película que hace un recorrido por las diferentes creencias, tradiciones y ritos que configuran nuestra particular manera de relacionarnos con la muerte y los muertos. Un riguroso recorrido antropológico por uno de los aspectos más destacados e identificables de la cultura y sociedad tradicional gallega: su particular forma de relacionarse con la muerte, de integrarla en su vida y la relación de ayuda mutua que se establece entre la parroquia de los vivos y la parroquia de difuntos.Un documental de AB ORIGINE. Antropoloxía, Produción e Xestión Cultural SLL realizado en el marco del Fondo Xacobeo de Proxectos Culturais 21-22. Xunta de Galicia.


Terra e tesón. Historia do Museo Etnográfico Casa do Patrón

FICHA ARTÍSTICA/TÉCNICA:
TÍTULO: O País da Moura
TIPO: Documental
XÉNERO: Antropoloxía
DIRECCIÓN E GUIÓN: Rafael Quintía
REALIZACIÓN E EDICIÓN: Yosune Duo
PRODUCIÓN: Valentín G. Bóveda
COLABORAN: Xunta de Galicia
ANO: 2021
DURACIÓN: 87 minutos prox.
ORIXE: Galiza
IDIOMA V. O.: Galego

SINOPSE: (Gl) Este documental recolle e da a coñecer como se foi forxando, ao longo do tempo, o proxecto do Museo Etnográfico Casa do Patrón, cales foron as súas orixes dende o nacemento dunha idea ata converterse no museo de referencia no rural sobre a etnografía galega. No audiovisual, feito dende as directrices do cine etnográfico, dáse voz aos protagonistas desta aventura cultural e faise un percorrido polos diferentes episodios da súa historia e por aqueles proxectos máis destacables e significativos do labor que o museo vén desenvolvendo nas últimas décadas. Unha documental de AB ORIGINE. Antropoloxía, Produción e Xestión Cultural SLL coa colaboración do Museo Etnográfico Casa do Patrón e financiado pola Xunta de Galicia.

SINOPSE: (Es) Este documental recoge y da a conocer cómo se ha ido fraguando a lo largo del tiempo el proyecto del Museo Etnográfico Casa do Patrón, cuáles fueron sus orígenes desde el nacimiento de una idea hasta convertirse en el museo de referencia en el medio rural sobre la etnografía gallega. El audiovisual, realizado desde las pautas del cine etnográfico, da voz a los protagonistas de esta aventura cultural y hace un recorrido por los distintos episodios de su historia y aquellos proyectos más destacables y significativos de la labor que el museo ha venido desarrollando en las últimas décadas. Un documental de AB ORIGINE. Antropoloxía, Produción e Xestión Cultural SLL en colaboración con el Museo Etnográfico Casa do Patrón y financiado por la Xunta de Galicia.

Versión resumida

O País da Moura

FICHA ARTÍSTICA/TÉCNICA:
TÍTULO: O País da Moura
TIPO: Documental
XÉNERO: Antropoloxía
DIRECCIÓN E GUIÓN: Rafael Quintía
REALIZACIÓN E EDICIÓN: Miguel Alonso Cambrón
PRODUCIÓN: Ab Origine
COLABORAN: Consellería de Cultura, Xunta de Galicia
ANO: 2020
DURACIÓN: 145 minutos prox. ORIXE: Galiza
IDIOMA V. O.: Galego

SINOPSE: (Gl) “O país da Moura” é un documental sobre a riqueza mitolóxica que atesoura Galicia centrado nas lendas que configuran o mito da Moura, o personaxe mitolóxico máis importante da nosa cultura e un dos elementos simbólicos do folclore galego. Todo isto mentres facemos un percorrido por diferentes lugares do noso territorio vinculados a estes mitos e cuxo valor natural, arqueolóxico, etnográfico ou cultura é signiticativo para entender e contextualizar os relatos orais recollidos neste audiovisual. A película foi realizada ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21, da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

SINOPSIS: (Es) “O país da Moura” es un documental sobre la riqueza mitológica que atesora Galicia centrado en las leyendas que configuran el mito de la Moura, el personaje mitológico más importante de nuestra cultura y uno de los elementos simbólicos del folklore gallego. Todo esto mientras hacemos un recorrido por diferentes lugares de nuestro territorio vinculados a estos mitos y cuyo valor natural, arqueológico, etnográfico o cultura es signiticativo para entender y contextualizar los relatos orales recogidos en este audiovisual. La película fue realizada al amparo del Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21, de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. 


Lupa. Na procura da Raíña Loba

FICHA ARTÍSTICA/TÉCNICA:
TÍTULO: Lupa. Na procura do mito da Raíña Loba.
TIPO: Documental
XÉNERO: etnográfico e histórico
DIRECCIÓN E GUIÓN: Rafael Quintía
REALIZACIÓN E EDICIÓN: Miguel Alonso Cambrón
PRODUCIÓN: Ab Origine
COLABORAN: Concello de Pontevedra, Concello de Boqueixón, Concello de Carnota, Cervexas Nasa, Vermú Petroni e Grupo Donoso
ANO: 2017
DURACIÓN: 73 minutos aprox. ORIXE: Galiza
IDIOMA V. O.: Galego

SINOPSE: (Gl) “Lupa: Na procura do mito da Raíña Loba” é un proxecto audiovisual para a divulgación do noso patrimonio cultural. Unha aventura na que percorremos todo o país na procura dun dos mitos máis significativos da nosa cultura: o mito da raíña Lupa e da traslación do apóstolo Santiago. Unha viaxe fascinante polo noso patrimonio material e inmaterial, por montes sagrados, covas misteriosas, cidades asolagadas e moitas das paisaxes naturais e míticas que fan deste país unha auténtica xoia cultural.

SINOPSIS: (Es) “Lupa: Na procura do mito da Raíña Loba” es un proyecto audiovisual para la divulgación del  patrimonio cultural gallego. Una aventura en la que recorremos todo el país en busca de uno de los mitos más significativos de nuestra cultura: el mito de la Reina Lupa y de la traslación del apóstol Santiago. Un viaje fascinante por nuestro patrimonio material e inmaterial, por montes sagrados, cuevas misteriosas, ciudades sumergidas y muchos de los paisajes naturales y míticos que hacen de esta tierra una auténtica joya cultural.

Trailer
Documental

Madamas e Galáns. Historia do Entroido de Cobres

FICHA ARTÍSTICA:
DIRECCIÓN: Rafael Quintía
GUIÓN: Rafael Quintía e Xosé Anxo Rosales
REALIZACIÓN: Miguel Alonso
GRAVACIÓN: Miguel Alonso, João Bieites e Rafael Quintía
MONTAXE: Miguel Alonso

FICHA TÉCNICA:
PRODUTORA: Un documental realizado por AB ORIGINE ANTROPOLOXÍA. Promovido e financiado pola Asociación Cultural Cobres-Vilaboa. Coa colaboración da Deputación Provincial de Pontevedra, Concello de Vilaboa e a Sociedade Antropolóxica Galega.
TÍTULO ORIXINAL: “MADAMAS E GALÁNS. HISTORIA DO ENTROIDO DE COBRES”
TIPO: Documental
XÉNERO: Etnográfico
ANO: 2016
DURACIÓN: 98 minutos aprox.
ORIXE: Galiza
IDIOMA V. O.: Galego

SINOPSE: (Gl) “MADAMAS E GALÁNS. HISTORIA DO ENTROIDO DE COBRES” é un documental etnográfico de longa duración no que se recolle e se dá a coñecer a riqueza do Entroido tradicional de Cobres (Vilaboa-Pontevedra), á vez que se fai un percorrido pola súa historia e polos aspectos e elementos culturais máis significativos, incluídos aqueles que xa están desaparecidos. O documental foi promovido e financiado pola Asociación Cultural Cobres-Vilaboa e realizado por AB ORIGINE, gabinete de antropoloxía. Conou co finanzamento da Deputación Provincial de Pontevedra e do Concello de Vilaboa. Formou parte do equipo de realización o etnógrafo Xosé Anxo Rosales, autor do traballo “As Madamas e o sacrificio do galo. O Entruido do concello de Vila-Boa do Morrazo”. Ademais o proxecto contou coa colaboración e o asesoramento da Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) á que tamén pertence Xosé Anxo Rosales.

SINOPSIS: (Es) “MADAMAS E GALÁNS. HISTORIA DO ENTROIDO DE COBRES” es un documental etnográfico de larga duración en el que se recoge y se da a conocer la riqueza del Entroido (carnaval) tradicional de Cobres (Vilaboa-Pontevedra), a la vez que se hace un recorrido por su historia y por los aspectos y elementos culturales más significativos, incluidos aquellos que ya están desaparecidos. El documental fue promovido y financiado por la Asociación Cultural Cobres-Vilaboa y realizado por AB ORIGINE, gabinete de antropología. Contó con financiamiento de la Diputación Provincial de Pontevedra y del Ayuntamiento de Vilaboa. Formó parte del equipo de realización el etnógrafo Xosé Anxo Rosales, autor del trabajo “As Madamas e o sacrificio do galo. O Entruido do concello de Vila-Boa do Morrazo”. Además el proyecto contó con la colaboración y el asesoramiento de la Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) a la que también pertenece Xosé Anxo Rosales.


Muíños. A memoria da auga

FICHA ARTÍSTICA:
DIRECCIÓN: Rafael Quintía
GUIONISTA: Rafael Quintía
REALIZACIÓN: João Bieites
GRAVACIÓN E MONTAXE: João Bieites
RECREACIÓN 3D: miguel-Ângelo Bieites
VOZ EN OFF: Paz Castro
MÚSICA: Carmen Gallego e César Loureiro
PRODUCIÓN: Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA)

FICHA TÉCNICA:
PRODUTORA: Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA). Un documental realizado co finanzamento do Concello de Pontevedra, Concellería e Patrimonio Histórico.
TÍTULO ORIXINAL: “MUÍÑOS, A MEMORIA DA AUGA”
TIPO: Documental
XÉNERO: Etnográfico
Produción propia realizada a cor
ANO: 2016
DURACIÓN: 93 minutos aprox.
ORIXE: Galiza
IDIOMA V. O.: Galego

SINOPSE:
(Gl) Os muíños son uns dos elementos etnográficos máis senlleiros e identificativos da paisaxe cultural e natural de Galiza. Construcións vencelladas á vida agraria cuxa función foi fundamental para a supervivencia das xentes e para o desenvolvemento económico da sociedade. Os muíños de río eran auténticas fábricas de maná, que en forma de fariña facían posible a fabricación do pan, alimento básico na dieta dos labregos. Este documental etnográfico da Sociedade Antropolóxica Galega achéganos á historia dos muíños de río, á súa arquitectura e funcionamento, aos seus usos e costumes, ao patrimonio inmaterial a eles vencellados e ao papel económico e social que xogaron nas comunidades agrarias galegas ao longo do tempo.

SINOPSIS:
(Es) Los molinos son uno de los elementos etnográficos más significativos e identificativos del paisaje cultural y natural de Galicia. Construcciones vinculadas a la vida agraria cuya función fue fundamental para la supervivencia de las gentes y para el desarrollo económico de la sociedad. Los molinos de río eran auténticas fábricas de maná, que en forma de harina hacían posible la fabricación del pan, alimento básico en la dieta de los campesinos. Este documental etnográfico de la Sociedade Antropolóxica Galega nos acerca a la historia de los molinos de río, a su arquitectura y funcionamiento, a sus usos y costumbres, al patrimonio inmaterial a ellos asociado y al papel económico y social que jugaron en las comunidades agrarias gallegas a lo largo del tiempo.


“Sete Camiños. Encrucillada do tempo”

FICHA ARTÍSTICA:
DIRECCIÓN: Rafael Quintía e Lukas Santiago
GUIONISTA: Rafael Quintía e Lukas Santiago
REALIZACIÓN: Lukas Santiago e João Bieites
PRODUCIÓN: Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) en colaboración con Faro de Ons Producións.

FICHA TÉCNICA:
PRODUTORA: Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) en colaboración con Faro de Ons Producións.
SUBVENCIÓN OU AXUDA PÚBLICA: Ningunha
TÍTULO ORIXINAL: “SETE CAMIÑOS. Encrucillada do tempo”
TIPO: Documental
XÉNERO: Arqueológico, etnográfico e social
ANO: 2011
DURACIÓN: 43 minutos aprox.
ORIXE: Galiza
IDIOMA V. O.: Galego

SINOPSE:
(Gl) O proxecto para a creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha proposta que pretende poñer en valor o importante e rico patrimonio natural, cultural e paisaxístico do contorno dos Sete Camiños, o Monte do Pornedo e o Monte do Catadoiro. É un espazo que conforma unha unidade natural que abrangue parte do monte comunal das parroquias de Salcedo e Lourizán, en Pontevedra e San Xulián, en Marín. O documental Sete Camiños. Encrucillada do tempo pon voz e imaxes a este proxecto que supón unha nova estratexia colectiva que aposte por unha xestión sostible dos nosos montes e recursos, pola conservación e posta en valor do noso patrimonio material e inmaterial e por unha visión a longo prazo para garantir unha digna herdanza natural e cultural para as xeracións futuras. Só así será posible a creación deste espazo natural e arqueolóxico, só así terán un futuro viable os nosos montes e a nosa propia cultura.

SINOPSIS:
(Es) El proyecto para la creación del Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños es una propuesta que pretende poner en valor el importante y rico patrimonio natural, cultural y paisajístico del entorno de los Sete Camiños, el Monte do Pornedo y el Monte do Catadoiro. Es un espacio que conforma una unidad natural que abarca parte del monte comunal de las parroquias de Salcedo y Lourizán, en Pontevedra y de San Xulián, en Marín. El documental “Sete Camiños. Encrucillada do tempo” pone voz e imágenes a este proyecto que supone una nueva estrategia colectiva que apueste por una gestión sostenible de nuestros montes y recursos, por la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio material e inmaterial y por una visión a largo plazo para garantizar una digna herencia natural y cultural para las generaciones futuras. Solo así será posible la creación de este espacio natural y arqueológico, solo así tendrán un futuro viable nuestros montes y nuestra propia cultura.


Comuneiros. Cen anos de vida e loita polo monte de Salcedo

FICHA ARTÍSTICA:
DIRECCIÓN: Rafael Quintía
GUIONISTA: Rafael Quintía
REALIZACIÓN: João Bieites,
PRODUCIÓN: Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) en colaboración coa Comunidade de Monte de San Martiño de Salcedo

FICHA TÉCNICA:
PRODUTORA: Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) en colaboración coa Comunidade de Monte de San Martiño de Salcedo
SUBVENCIÓN OU AXUDA PÚBLICA: Ningunha
TÍTULO ORIXINAL: “COMUNEIROS. Cen anos de vida e loita polo monte de Salcedo”
TIPO: Documental
XÉNERO: Etnográfico e social
ANO: 2011
DURACIÓN: 87 minutos aprox.
ORIXE: Galiza
IDIOMA V. O.: Galego

SINOPSE:
(Gl) “Comuneiros. Cen anos de vida e loita polo monte de Salcedo” é unha produción da Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) en colaboración coa Comunidade de Montes Salcedo. O audiovisual fai un percorrido por un século de vida e de explotación tradicional do monte comunal —verdadeira e única fonte de subsistencia para moitas xeracións de galegos— e polos aconteceres e desgrazas que, co cambio dos tempos e co gallo das distintas usurpacións do monte comunal, tiveron que sufrir os veciños da parroquia pontevedresa de San Martiño de Salcedo.

SINOPSIS:
(Es) “Comuneiros. Cen anos de vida e loita polo monte de Salcedo” es una producción de la Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) en colaboración co la Comunidad de Montes en Mano Común de Salcedo. El audiovisual hace un recorrido por un siglo de vida y de explotación tradicional del monte comunal —verdadera y única fuente de subsistencia para muchas generaciones de gallegos— y por los aconteceres y desgracias que, con el cambio de los tiempos y con motivo de las distintas usurpacións del monte comunal, tuvieron que sufrir los vecinos de la parroquia pontevedresa de San Martiño de Salcedo.


Noite de Reis cos Chichisos

FICHA ARTÍSTICA:
DIRECCIÓN: Rafael Quintía e João Bieites
GUIÓN: Rafael Quintía e Xosé Feijóo
PRODUCIÓN: Asociación Cultural Os Chichisos
REALIZACIÓN: João Bieites

FICHA TÉCNICA:
PRODUTORA: Asociación Cultural Os Chichisos
SUBVENCIÓN OU AXUDA PÚBLICA: Ningunha
TÍTULO ORIXINAL: “NOITE DE REIS COS CHICHISOS”
TIPO: Curtametraxe documental
XÉNERO: Etnográfico
ANO: 2012
DURACIÓN: 8 minutos aprox.
ORIXE: Galiza
IDIOMA V. O.: Galego

SINOPSE:
(Gl) Os Chichisos en compaña dunha trintena de nenos e nenas recrean nesta curtametraxe documental a tradición, antano habitual nas nosas festas de Nadal, de ir cantar polas casas a Noite de Reis. Grupos de mozas e de mozos percorrían a aldea ou parroquia interpretando os cantos de reis, unhas fermosas pezas da nosa literatura popular transmitidas oralmente ó longo dos séculos. A cambio do seu cantar, a mocidade solicitaba o aguinaldo, xeralmente en especie (viño, chourizos, touciño, doces, lambetadas, etc.), que despois consumían todos xuntos facendo unha festa ou foliada.

SINOPSIS:
(Es) Los Chichisos en compañía de una treintena de niños y niñas recrean en este cortametraje documental la tradición, antaño habitual en nuestras fiestas de Navidad, de ir a cantar por las casas la Noche de Reyes. Grupos de mozas y de mozos recorrían la aldea o la parroquia interpretando los cantos de reyes, unas hermosas piezas de nuestra literatura popular transmitidas oralmente a lo largo de los siglos. A cambio de su cantar, la juventud solicitaba el aguinaldo, generalmente en especie (vino, chorizos, tocino, dulces, golosinas, etc.), que después consumían todos juntos haciendo una fiesta o foliada.


Monte do Seixo. A Montaña Máxica

FICHA ARTÍSTICA:
DIRECCIÓN: João Bieites, Rafael Quintía e Calros Solla
GUIONISTA: Calros Solla
PRODUCIÓN: Grupo de Estudos Etnográficos SERPE BICHOCA

FICHA TÉCNICA:
PRODUTORA: Grupo de Estudos Etnográficos SERPE BICHOCA
SUBVENCIÓN OU AXUDA PÚBLICA: Ningunha
TÍTULO ORIXINAL: “MONTE DO SEIXO. A Montaña Máxica”
TIPO: Documental
XÉNERO: Etnográfico e social
ANO: 2009
DURACIÓN: 125 minutos aprox.
ORIXE: Galiza
IDIOMA V. O.: Galego

SINOPSE:
(Gl) Nesta produción do Grupo de Estudos Etnográficos Serpe Bichoca óllase para o Monte do Seixo como unha montaña totémica, da fertilidade, das encrucilladas e do alén. O documental confórmase coma unha viaxe polas lendas, os ritos e as estacións míticas que agocha esta máxica montaña da nosa xeografía sagrada. O traballo audiovisual, asemade, fai unha denuncia da destrución paisaxística, arqueolóxica e etnográfica que supuxo a construción do parque eólico que hoxe coroa os cimos do Seixo.

SINOPSIS:
(Es) En esta producción del Grupo de Estudos Etnográficos Serpe Bichoca se mira para el Monte do Seixo como una montaña totémica, de la fertilidad, de las encrucijadas y del Más Allá. El documental se conforma coma un viaje por las leyendas, los ritos y las estaciones míticas que esconde esta mágica montaña de nuestra geografía sagrada. El trabajo audiovisual, además, hace una denuncia de la destrucción paisajística, arqueológica y etnográfica que supuso la construcción del parque eólico que hoy corona las cimas del Seixo.


Terra das Marabillas

FICHA ARTÍSTICA:
DIRECCIÓN: Ana Lois e Rafael Quintía
GUIÓN: Ana Lois
IMAXE: Ana Lois e Cuchi Carreita PRODUCIÓN: Concello de Pontevedra

SINOPSE:
(Gl) Documental etnográfico no que se estuda e dá a coñcecer o mundo das crenzas máxico-relixiosas, da mitoloxía e da etnomedicina da parroquia pontevedresa de San Martiño de Salcedo. O documental foi realizado pola xornalista Ana Lois coa colaboración do antropólogo Rafael Quintía e contou co finanzamento do Concello de Pontevedra.

SINOPSIS:
(Es) Documental etnográfico en el que se estudia y da a conocer el mundo de las creencias mágico-religiosas, de la mitología y de la etnomedicina de la parroquia pontevedresa de San Martiño de Salcedo. El documental fue realizado por la periodista Ana Lois con la colaboración del antropólogo Rafael Quintía, y contó con la financiación del Ayuntamiento de Pontevedra.