Curriculum

Rafael Quintía Pereira. Antropólogo, economista, profesor, escritor.

Nacido en Vigo (Galicia), en 1971.

FORMACIÓN:

Formación académica:

 • Licenciado en Antropoloxía Social e Cultural
 • Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais. Especialidade Financiamento.
 • Master Universitario en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas, na especialidade de Ciencias Sociais. Xeografía e Historia.

Outra formación:

 • Técnico en Prevención de Riscos Laborais de Nivel Intermedio. Certificado polo Instituto Galego de Formación e Desenvolvemento Empresarial (INGAFOR).
 • Director de Campos de Traballo. Título oficial da Xunta de Galicia.
 • Director de Actividades de lecer e tempo Libre. Título oficial da Xunta de Galicia.
 • Monitor de lecer e tempo libre. Título oficial da Xunta de Galicia.

Formación académica:

 • Licenciado en Antropología Social y Cultural
 • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Especialidad Financiación.
 • Master Universitario en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de Ciencias Sociales. Geografía e Historia.

Otra formación:

 • Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de Nivel Intermedio. Certificado por el Instituto Galego de Formación e Desenvolvemento Empresarial (INGAFOR).
 • Director de Campos de Trabajo. Título oficial de la Xunta de Galicia.
 • Director de Actividades de ocio y tiempo Libre. Título oficial de la Xunta de Galicia.
 • Monitor de ocio y tiempo libre. Título oficial de la Xunta de Galicia.

EXPERIENCIA LABORAL:

Traballa como antropólogo profesional na empresa AB ORIGINE. Antropoloxía, Produción e Xestión Cultural SLL, da que é socio fundador e administrador. Ademais é profesor-titor na Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED), onde imparte as materias de Antropoloxía Cultural, Antropoloxía das Relixións, Antropoloxía Económica I, Psicoloxía Social e Introdución aos Sistemas Políticos I. Compaxina a súa faceta de antropólogo e profesor coa de guía nacional e internacional para tour operadores europeos e coa de Director de Campamentos e de Campos de Voluntariado internacionais. Como economista traballou doce anos no mundo da empresa privada exercendo os cargos de responsable comercial, responsable de loxística e responsable de compras e importacións. Ten exercido tamén como Axente de Desenvolvemento Local.

É membro fundador e presidente da Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) e vicepresidente da Asociación Galega de Antropoloxía (AGANTRO).

Trabaja como antropólogo profesional en la empresa AB ORIGINE. Antropoloxía, Produción e Xestión Cultural SLL, de la que es socio fundador y administrador. Además es profesor-tutor en la Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde imparte las materias de Antropología Cultural, Antropología de las Religiones, Antropología Económica I, Psicología Social e Introducción a los Sistemas Políticos I. Compagina su faceta de antropólogo y profesor con la de guía nacional e internacional para tour operadores europeos y con la de Director de Campamentos y de Campos de Voluntariado internacional. Como economistas ha trabajado doce años en el mundo de la empresa privada ejerciendo los cargos de responsable comercial, responsable de logística y responsable de compras e importaciones. Ha ejercido también como Agente de Desarrollo Local.

Es miembro fundador y presidente de la Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) y vicepresidente de la Asociación Galega de Antropoloxía (AGANTRO).


PREMIOS:

Gañador da VI edición do Premio de Investigación Xermade na Historia (2019) polo traballo  A Aboreada das Mázcaras. Estudo histórico e antropolóxico dos Entroidos tradicionais de Xermade.

Gañador da XVIII  edición do Premio de Investigación Ferro Couselo (2017) polo traballo Vade retro. Ritualística protectora, obxectos curativos e uso de amuletos na cultura popular galega.

Gañador da XVI edición do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio (2016) polo seu traballo Mariña, de deusa a santa. A advocación de santa Mariña na cristianización da Gallaecia.

Gañador da XX edición do Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais (2015) polo seu traballo Análise estrutural e simbólica do mito da moura galega.

Gañador da III edición do Premio de investigación Luís Cuadrado (2010) polo seu traballo A Nosa Señora da Lanzada. Estudio antropológico de un santuario marítimo.

Gañador do Premio Lingua de Ouro 2017. Outorgado pola entidade Queremos Galego Marín.

Ganador de la VI edición del Premio de Investigación Xermade en la Historia (2019) por el trabajo  A Aboreada das Mázcaras. Estudo histórico e antropolóxico dos Entroidos tradicionais de Xermade.

Ganador da XVIII  edición del Premio de Investigación Ferro Couselo (2017) por el trabajo Vade retro. Ritualística protectora, obxectos curativos e uso de amuletos na cultura popular galega.

Ganador de la XVI edición del Premio Ramón Piñeiro de Ensayo (2016) por su trabajo Mariña, de deusa a santa. A advocación de santa Mariña na cristianización da Gallaecia.

Ganador de la XX edición del Premio Vicente Risco de Ciencias Sociales (2015) por su trabajo Análise estrutural e simbólica do mito da moura galega.

Ganador de la III edición del Premio de investigación Luís Cuadrado (2010) por su trabajo A Nosa Señora da Lanzada. Estudio antropológico de un santuario marítimo.


OBRA:

Ensaios/ensayos:

 • Patrimonio Etnográfico de Cerponzóns (2022)
 • Pola graza de Deus. A relixiosidade popular en Galicia (2022)
 • Patrimonio Inmaterial de San Pedro de Doade (2021)
 • O falar das pedras. Antropoloxía simbólica do patrimonio de San Pedro de Doade (2020)
 • Heichas contar. Contribución ao corpus mitolóxico galego (2019)
 • Vade retro. Ritualística protectora, obxectos curativos e uso de amuletos na cultura popular galega (2018)
 • Universos simbólicos. Olladas ao redor da cultura e da identidade galega (2017)
 • A Linguaxe das Campás. Etnografía dos sinos (2017)
 • Mariña. De deusa a santa (2017)
 • Monte das Croas. Antropoloxía dun castro. (2016)
 • Análise estrutural e simbólica do ito da Moura. (2016)
 • La historia de Galicia en 50 lugares. (2015)
 • Uso simbólico do cuarzo na cultura galega. Aspectos etnográficos e arqueolóxicos. (2015)
 • Patrinonio Inmaterial de San Martiño de Salcedo. Lendas, historias e crenzas. (2014)
 • Alicornio. O poder do corno de unicornio na medicina tradicional galega (2013)
 • A Nosa Señora da Lanzada. Antropología de un santuario costero (2011)
 • Deuses, Mitos e Ritos do Monte do Seixo. Unha proposta interpretativa en clave céltica. (2010)

Obra diversa:

 • O Desencantamento. Unha historia de valor e decisión (2022)
 • A Moura que creou o mundo. O mito galego da creación. (2020)
 • Á Sombra de Bouza Panda. Poemario de escarnio e maldizer. (2013)
 • Tronante. Colección Reizentolo Míticos. Quintía Pereira, R. (textos) + Zentolo, P. (ilustración). Pontevedra: Edita Reizentolo. (2017)
 • Nubeiro. Colección Reizentolo Míticos. Quintía Pereira, R. (textos) + Zentolo, P. (ilustración) Pontevedra: Edita Reizentolo. (2017)
 • Negrumante. Colección Reizentolo Míticos. Quintía Pereira, R. (textos) + Zentolo, P. (ilustración) Pontevedra: Edita Reizentolo. (2017)
 • Loberno. Colección Reizentolo Míticos. Quintía Pereira, R. (textos) + Zentolo, P. (ilustración). Pontevedra: Edita Reizentolo. (2017)
 • Caderno A última cociña do mundo. Vol.1. Quintía Pereira, R. y Cannas X. Pontevedra: Edita Pepe Vieira. (2017)

Obras colectivas:

 • Cabreja, E. y González, J., Quintía, R., Seijas, D. (2018) Patrimonio inmaterial de Bemil. Caldas de Reis: CCMMVV. de Bemil y CCMMVV de Paradela en colaboración con el Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Quintía, R. (Coord.) (2018) Achegas ao Patrimonio Inmaterial galego. Ourense: Sociedade Antropolóxica Galega
 • Quintía Pereira, R. (2018) “A Ponte do Burgo e os ritos curativos”. En Ponte do Burgo. Berce, camiño, luz. Catálogo da exposición da restauración da Ponte do Burgo. Pontevedra: Edita Gabinete de comunicación do Concello de Pontevedra.
 • Quintía R., Constela, X. e Santiago, L. (2015) Catálogo guía do Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños. Pontevedra: A Citania
 • Quintía Pereira, R. (2013) “Simbolismo, ritos, literatura oral”. En As pontes de Pontevedra . Catálogo da exposición ”De ponte en ponte”. Pontevedra: Edita Gabinete de comunicación do Concello de Pontevedra.
 • Quintía Pereira, R. (2012) “O río Gafos testemuña dunha loita heroica”. En PoemaRio do Gafos. Pontevedra: Concello de Pontevedra.

Capítulos en obras doutros autores:

 • Quintía Pereira, R. (2020) “A Covid-19: unha pandemia en forma de rito de paso”. En Blanco, M. Confinados. Ourense: A Frmiga Rabicha
 • Quintía Pereira, R. (2015) “O ermitán Juan Manuel”. En Reigosa, A. (editor) Galicia Encantada. O país das mil e unha fantasías. Vigo: Edicións Xerais
 • Quintía Pereira, R. (2015) “Alicornios, unicornios e leóns”. En Losada, M. Albión galaica. Unha viaxe polas antigüidades de Gales e Inglaterra (pp. 255-274). Ourense: Sociedade Antropolóxica Galega.
 • Quintía Pereira, R. (2015) “Na procura dos santos que loitaban contra serpes e dragóns”. En Losada, M. Albión galaica. Unha viaxe polas antigüidades de Gales e Inglaterra (pp. 275-298). Ourense: Sociedade Antropolóxica Galega.
 • Quintía Pereira, R. (2007) “Monte do Seixo, reflexo da Deusa Nai”. En Solla, C. Monte do Seixo, reivindicación da Montaña Máxica. Vigo: Ediciones Cardeñoso.

Actas:

 • Quintía Pereira, R. (2015) “Os Buches: unha máscara galega no Carnaval de Lanzarote?” Actas das II Xornadas sobre o Entroido de Galiza (pp. 203-210) Sociedade Antropolóxica Galega. Ourense
 • Quintía Pereira, R. (2015) “Geografías míticas da Galiza e espaços hierofânicos. Mito, rito e cença”. Atas das Jornadas das Letras Galego-Portugesas 2012-2014 (pp.115-148). Sociedade Antropolóxica Galega. Ourense
 • Quintía Pereira, R. (2015) “Que é ser celta? Redefinindo um conceito cultural.”Atas das Jornadas das Letras Galego-Portugesas 2012-2014 (pp191-197).Sociedade Antropolóxica Galega. Ourense
 • Quintía Pereira, R. (2013) “Uns apuntamentos etnográficos sobre o Entroido a xeito de introducción”. Actas das I Xornadas sobre o Entroido de Galiza (pp. 9-14). Sociedade Antropolóxica Galega. Ourense
 • Quintía Pereira, R. (2012) “Mouros e Mouras. Na procura de nós mesmos”. Actas das V Xornadas de Literatura de Tradición Oral: “Os mouros e as mouras: máxicos enigmáticos da mitoloxía popular” (pp.13-40). Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELGA). Ourense
 • Quintía Pereira, R. (2016) “A Nosa Señora da Lanzada. A idea do Máis Alá na xénese dun santuario costeiro” (pp. 491-512). Actas do III Congreso Internacional sobre a Cultura Celta: “Os Celtas da Europa Atlántica”. Instituto Galego de Estudos Célticos.

Artigos/artículos:

É autor de perto dun centenar de artigos etnográficos, antropolóxicos e históricos publicados en distintas revistas de investigación e divulgación. (Liburna, Espiral, Descubrindo. Revista de Estudos do Deza, Lethes. Cadernos culturais do Limia, Revista Cedofeita, Revista Adina, Revista Alento, Caderno de Campo, Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza, Revista Electrónica de Investigación Galicia Encantada, Boletín de AEDAR. Publicación da Asociación de Profesionales de la Narración Oral de España, etc).

Algúns destes artigos e traballos están dispoñibles na web:  https://antropoloxiagalega.academia.edu/RafaelQuint%C3%ADa

Asemade, ten colaborado con diferentes xornais como o Diario de Pontevedra, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Sermos Galiza ou Galicia Confidencial, ademais de ser colaborador habitual en medios de radio e de televisión.

Es autor de cerca de un centenar de artículos etnográficos, antropológicos e históricos publicados en distintas revistas de investigación y divulgación. (Liburna, Espiral, Descubrindo. Revista de Estudos do Deza, Lethes. Cadernos culturais do Limia, Revista Cedofeita, Revista Adina, Revista Alento, Caderno de Campo, Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza, Revista Electrónica de Investigación Galicia Encantada, Boletín de AEDAR. Publicación da Asociación de Profesionales de la Narración Oral de España, etc).

Algunos de estos artículos y trabajos están disponibles en la web:  https://antropoloxiagalega.academia.edu/RafaelQuint%C3%ADa

También, colabora con diferentes periódicos como el Diario de Pontevedra, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Sermos Galiza o Galicia Confidencial, además de ser colaborador habitual en medios de radio y de televisión.


LABOR EDITORIAL:

No ano 2006 comeza a súa incursión no mundo da edición. Dirixe a publicación Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza, cabeceira que fundou no ano 2006. Tamén é fundador e director de Canxar. Revista de fotografía etnográfica. É codirector da colección Monografías da Sociedade Antropolóxica Galega e realiza labores de coordinación e redacción da publicación Caderno de Campo. Boletín informativo da Sociedade Antropolóxica Galega. Ademais é coordinador de SAGA. Revista elctrónica de investigación. É editor en Ab Origine Edicións.

En el año 2006 comienza su incursión en el mundo de la edición. Dirige la publicación Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza, cabecera que fundó en el año 2006. También es fundador y director de Canxar. Revista de fotografía etnográfica. Es codirector de la colección Monografías da Sociedade Antropolóxica Galega y coordinador y redactor de la publicación Caderno de Campo. Boletín informativo da Sociedade Antropolóxica Galega. Además es coordinador de SAGA. Revista elctrónica de investigación. Es editor en Ab Origine Edicións.


REALIZACIÓN AUDIOVISUAL:

Como antropólogo ten dirixido numerosos proxectos de cine etnográfico e de antropoloxía visual, dende documentais de contido histórico ou antropolóxico a proxectos audiovisuais para a posta en valor do patrimonio.

Como antropólogo ha dirigido numerosos proyectos de cine etnográfico y antropología visual, desde documentales de contenido histórico o antropológico hasta proyectos audiovisuales de puesta en valor del patrimonio.

Director + guionista de:

 • Terra e tesón. Historia do Museo Etnográfico Casa do Patrón (2021)
 • A Parroquia do Alén (2021)
 • O País da Moura (2020)
 • Lupa. Na procura do mito da raíña Loba (2017)
 • Madamas e Galáns. Historia do Entroido de Cobres (2016)
 • Muíños, a memoria da auga (2016)
 • Comuneiros. Cen anos de vida e loita polo monte de Salcedo (2011)

Co-director / co-guionista de:

 • Terra das marabillas (2015)
 • Noite de Reis cos Chichisos (2012)
 • Sete Camiños, encrucillada do tempo (2011)
 • Monte do Seixo, a Montaña Máxica (2009).

GUÍA E INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL:

Guía habitual en roteiros culturais de contido etnográfico, antropolóxico, histórico e arqueolóxico e é creador de diferentes rutas culturais como, entre outras, Meu Pontevedra: Castelao en Salcedo, Roteiro histórico-mitolóxico de San Martiño de Salcedo, Ruta da auga, Ruta O Camiño dos Cruceiros de Salcedo e Roteiro das Mouras. Ten guiado e organizado viaxes culturais en España, Portugal, Alemaña, Bélixica, Paises Baixos e Marrocos.

Guía habitual en itinerarios culturales de contenido etnográfico, antropológico, histórico y arqueológico, es creador de diferentes rutas culturales como, entre otras, Meu Pontevedra: Castelao en Salcedo, Roteiro histórico-mitolóxico de San Martiño de Salcedo, Ruta da auga,  Ruta O Camiño dos Cruceiros de Salcedo y  Roteiro das Mouras. Ha guiado y organizado viajes culturales en España, Portugal, Alemania, Béligica, Paises Bajos y Marruecos.


COLABORACIÓN EN PRENSA:

Colaborador habitual de xornais como Diario de Pontevedra, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Sermos Galiza, Nós Diario, Galicia Confidencial, entre outros, así como de diversas revistas.

Radio:

Desde 2010 é colaborador habitual de diversos programas de radio. Foi responsable da sección “A historia de Galicia en 50 lugares”, no programa A vivir Galicia, da Radio Galega. Tamén realizou a sección “Mitoloxía de Galicia” no programa Las Mañanas de Cope Pontevedra. Foi colaborador en diversos programas como Milenio de Radio Galega; Encuentros en la media noche, Radio Voz; O sombreiro de Merlín, de Radio Obradoiro ou La rosa de los vientos, de Onda Cero. Entre outros moitos programas de radio, tamén ten participado participou en Espacio en blanco de RTVE.

Televisión:

En televisión participou en diversos programas e series documentais da TVG, como Milenio, Sentidos Contados, Por algo será ou Alalá.

Foi consultor antropolóxico da serie Milenio da TVG, da curtametraxe Unha e unha sombra, do director Xaime Miranda.

Prensa escrita:

Es colaborador habitual en periódicos como Diario de Pontevedra, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Sermos Galiza, Nós Diario, Galicia Confidencial así como en diferentes revistas diferentes revistas.

Radio:

Desde el 2010 colabora asiduamente en diferentes programas de radio. Fue responsable de la sección “A historia de Galicia en 50 lugares”, en el programa A vivir Galicia, de Radio Galega. También realizó la sección de “Mitoloxía de Galicia” en el programa Las mañanas de Cope Pontevedra. Ha sido colaborador de diferentes programas como Milenio de Radio Galega; Encuentros en la media noche, de radio Voz; El Sombrero de Merlín, de Radio Obradoiro o de La rosa de los vientos, de Onda Cero. Entre muchos otros programas radiofónicos Ha participando también en Espacio en blanco de RTVE.

Televisión:

En televisión ha participado en distintos programas y series documentales de la TVG, como Milenio, Sentidos Contados, Por algo será o Alalá.

Ha sido asesor antropológico de la serie Milenio, de TVG, del cortometraje O neno e a sombra, del director Xaime Miranda.


FACETA MUSICAL:

No eido musical cabe salientar os seus traballos de composición. É autor da banda sonora da curtametraxe A Fenda (1996) e dos documentais Sete Camiños. Encrucillada do tempo (2011) e Madamas e Galáns. Historia do Entroido de Cobres (2016). Tamén compuxo, xunto a João Bieites, a banda sonora dos documentais Monte do Seixo. A Montaña Máxica (2009), A loita pola luz (2010) e Comuneiros. Cen anos de vida e loita polo monte de Salcedo (2011).

Foi membro fundador do grupo de rock Cromlech (1991). En 1994, xunto con Cesar Martínez, Toño Vázquez e Paco Sutil forma o grupo de música tradicional Os Chichisos co que teñen publicado a maqueta “Augha nin vela” (2004) e o traballo discográfico “Feito na casa” (2015). Entre os anos 2004 e 2006 formou parte do grupo folk Rabisaco. No 2017 publica con João Bieites o traballo discográfico “A Pedra do Fundamento. Música inspirada na mitoloxía galega”.

En el ámbito musical cabe destacar sus trabajos de composición. Es autor de la banda sonora del cortometraje A Fenda (1996) y de los documentales Sete Camiños. Encrucillada do tempo (2011) y Madamas e Galáns. Historia do Entroido de Cobres (2016). También compuso, junto a João Bieites,l a banda sonora de los documentales Monte do Seixo. A Montaña Máxica (2009), A loita pola luz (2010) y Comuneiros. Cen anos de vida e loita polo monte de Salcedo (2011).

Fue miembro fundador del grupo de rock Cromlech (1991). En 1994, junto con Cesar Martínez, Toño Vázquez y Paco Sutil forma el grupo de música tradicional Os Chichisos con el que han publicado la maqueta “Augha nin vela” (2004) y el trabajo discográfico “Feito na casa” (2015). Entre los años 2004 y 2006 formó parte del grupo folk Rabisaco. En el 2017 publica con João Bieites el trabajo discográfico “A Pedra do Fundamento. Música inspirada na mitoloxía galega”.